Chủ đề

chủ trương chính sách

Liều thuốc đặc hiệu cho “căn bệnh” lạm quyền

14/08/2017 | Bạn đọc

Liều thuốc đặc hiệu cho “căn bệnh” lạm quyền

Đọc tin tức trên báo chí, mạng xã hội trong khoảng hơn 1 tuần qua, rất dễ thấy, có một loạt vụ việc có dấu hiệu lạm quyền ở giới cán bộ, công chức cơ sở. Nhưng cũng đáng mừng là ở những cơ quan cấp trên, người ta đã nhanh chóng chấn chỉnh tình trạng đó và bằng công cụ mới. Câu chuyện thời...