Chủ đề

Hậu cần Quân đội

Chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến ngành Hậu cần Quân đội

07/12/2017 | An Ninh Quốc Phòng

Chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến ngành Hậu cần Quân đội

“Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến ngành Hậu cần Quân đội” là ý kiến thống nhất cao của lãnh đạo hai cơ quan Báo Quân đội nhân dân (QĐND) và Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần (TCHC) trong tuyên truyền về ngành Hậu cần Quân đội năm 2018 tại hội nghị đánh...