Chủ đề

súng trường AK-103

Ngạc nhiên khẩu “súng trường AK-103″ Việt Nam…chế tạo

09/09/2016 | An Ninh Quốc Phòng

Ngạc nhiên khẩu “súng trường AK-103″ Việt Nam…chế tạo

Gần đây xuất hiện thông tin và hình ảnh về một loại súng vừa quen và vừa lạ, người ta gọi vui là phiên bản súng trường AK-103 của Việt Nam”.  Gọi thế bởi súng mang một màu đen tuyền, báng có thể gập lại vào bên thân súng, súng có đầu nòng bù giật dài, ngoài ra thân súng còn áp dụng vật liệu polymer...
Chủ đề liên quan: , ,